Sol·licitud d’autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi. (Generalitat de Catalunya).

Les activitats amb risc d’incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic fent clic aquí

Les següents activitats fetes per persones físiques o jurídiques que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal dins del seu municipi, necessiten també,el vist i plau de l’ajuntament:

Del 15 de març al 15 d’octubre

  • Focs d’esbarjo (a terra, amb llenya o similars)
  • Carboneres a nivell particular
  • Fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos


Del 15 de juny al 15 de setembre

  • Carbonet vegetal
  • Fogó de gas
  • Pirotècnia, correfocs, cercaviles
  • Demostracions artístiques
  • Castells de focs
  • Flama del Canigó/Torxes Fogueres o falles
  • Tallada d’arbres o altres generacions de restes en zones urbanes

Us recordem que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori:

a) La crema de restes de jardineria

b) La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.

c) La crema de restes vegetals agrícoles. La llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries*. *Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.