Consorci Recaptació Ripollès – Nova pàgina web de consulta i gestió d’Impostos i Tributs – 2024

Per entrar a la pàgina web feu clic aquí

Per la consulta i gestió, cal disposar de certificat digital o DNI electrònic. Si no disposeu del certificat digital, podreu anar a l’Ajuntament de Camprodon on us l’expediran sense cap mena de cost.