Ordenances fiscals

TEXT REFÓS – Ordenances Fiscals i Preus Públics Vigents 2024 Vilallonga de Ter