Edictes

Exercici: 2024 Bop: 129-0 Edicte: 5725 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1SC 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4207 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3677 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Licitació permisos de caça isard trofeu i selectiva any 2024
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2352 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Informació pública del projecte constructiu del mur de protecció davant avingudes a la zona urbana de Vilallonga de Ter
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2341 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2336 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Informació pública de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 58-0 Edicte: 2144 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva del projecte d'obres de millores dels accessos als nuclis veïnals de Vilallonga de Ter
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 663 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de les modificacions d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10600 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Informació pública del projecte de millora d'infraestructures viàries d'accés als nuclis rurals de Vilallonga de Ter
Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10313 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Informació pública del PAE d'una línia soterrada a Tregurà