Grup municipal

Grup municipal de Junts per Catalunya:

 • Mònica Bonsoms Pastoret
 • Benet Jordà Darré
 • Josep Busquets Alabau
 • Elisabet Cortés Pastoret
 • Joan Garrigolas Perpiñà
 • Jordi Busquets Parramón
 • Pere Sau Moret

 

Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

Les sessions ordinàries de Ple, se celebraran el segon dijous de cada TRES MESOS a les 20:30 hores.

 

Representants en òrgans col·legiats

Representants de l’Ajuntament, o el regidor a qui faculti, per tal que ostentin la representació a les diferents entitats, segons el detall següent:

 • Mònica Bonsoms Pastoret
  • Mancomunitat de la Vall de Camprodon
  • Associació Catalana de Municipis
  • Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)
  • Agrupació de Defensa Forestal de la Vall de Camprodon
  • Comissió de Paisatge de la Vall de Camprodon
 • Benet Jordà Darré
  • Zona Esportiva 
  • Piscina
  • Benestar Social
 • Josep Busquets Alabau
  • Esports 
  • Urbanisme
  • Obres
 • Elisabet Cortés Pastoret
  • Joventut
  • Turisme 
  • Cultura 
 • Joan Garrigolas Perpiñà 
  • Brigada Municipal 
  • Medi Ambient 
  • Educació 
 • Jordi Busquets Parramón 
  • Festes 
  • Mancomunitat de la Vall de Camprodon 
 • Pere Sau Moret 
  • Urbanisme
  • Patrimoni Cultural

L’Alcaldessa, com a legal representant de l’Ajuntament, representa la corporació en totes aquelles entitats què no s’ha nomenat representant de manera expressa en aquest acord.

 

Nomenament de tinent d’alcalde

Tinent d’alcalde el regidor: Benet Jordà Darré

 

Constitució de la comissió especial de comptes
Comissió Especial de Comptes, que estarà formada per tots els regidors de la Corporació:

Presidenta: Il·lma. Sra. Mònica Bonsoms Pastoret (JxCAT)

 • Sr. Benet Jordà Darré (JxCAT)
 • Sr. Josep Busquets Alabau (JxCAT)
 • Sra. Elisabet Cortés Pastoret (JxCAT)
 • Sr. Joan Garrigolas Perpiñà (JxCAT)
 • Sr. Jordi Busquets Parramón (JxCAT)
 • Sr. Pere Sau Moret (JxCAT)

 

Àrees de gestió municipal, Presidència de les Àrees i encomana de funcions de l’Alcaldia.

Àrees de gestió municipal, Presidència de les àrees i encomana de funcions de l’Alcaldia següents:

 • Benet Jordà Darré
  • Regidoria: Zona Esportiva, Piscina i Benestar Social
 • Josep Busquets Alabau
  • Regidoria: Esports, Urbanisme i Obres
 • Elisabet Cortés Pastoret
  • Regidoria: Joventut, Turisme i Cultura
 • Joan Garrigolas Perpiñà
  • Regidoria: Brigada Municipal, Medi Ambient i Educació
 • Jordi Busquets Parramón
  • Regidoria: Festes i Mancomunitat de la Vall de Camprodon
 • Pere Sau Moret
  • Regidoria: Urbanisme i Patrimoni Cultural
 • Mònica Bonsoms Pastoret
  • Regidoria: Mancomunitat, Hisenda i règim interior, ramaderia i la resta de matèries no atribuïdes.

L’alcaldessa, Il·lma. Sra. Mònica Bonsoms Pastoret, podrà quan ho consideri convenient, incorporar-se a la gestió de qualsevol de les actuacions de les altres àrees.