Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Vilallonga de Ter fins a:

Població         

Camprodon

Setcases

Ripoll

Olot

Besalú

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Distància

5,6 km

5,7 km

29 km

35,9 km

52,6 km

84,4 km

135 km

221 km

224 km

Plànol de situació

Cliqueu els mapes per a fer-los grans